Informacja o przetwarzaniu danych

Koniecznie przeczytaj, zanim zaczniesz cokolwiek pisać. Pamiętaj, że każde zalogowanie się na forum jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Moderator: DKS

Awatar użytkownika
admin
Site Admin
Posty: 40
Rejestracja: piątek, 2 maja 2003, 16:09

Informacja o przetwarzaniu danych

Post autor: admin » piątek, 5 października 2018, 09:45

Informacja o przetwarzaniu danych

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Gmina Miasto Ustka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa.
Administratorem Danych jest: Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka, 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – którym u Administratora jest Przemysław Chojnowski za pośrednictwem adresu pod adresem e-mail: iod@um.ustka.pl
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Gminę Miasto Ustka jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji . Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Zablokowany