Relacja z sesji i komisji 2012

W tym dziale radni mogą zamieszczać informacje o swojej pracy. Forumowicze - pytania do rajców.

Moderator: DKS

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Relacja z sesji i komisji 2012

Post autor: Artur Mazur » czwartek, 20 grudnia 2012, 11:57

Taka długa przerwa, czy utajniono ?

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Relacja z sesji i komisji 2012

Post autor: Artur Mazur » czwartek, 20 grudnia 2012, 14:42

Pani architekt Bugajewska znowu ma problem z obsługą komputera w czasie prezentacji

oj niebieskie
oj jak to powiększyć
oj suwmiarka :shock:
:mrgreen:

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Relacja z sesji i komisji 2012

Post autor: Artur Mazur » czwartek, 20 grudnia 2012, 15:09

" - W państwie prawa ,policja nie może nikogo spałować, za sprzedaż obrazów na promenadzie" - luźny cytat wice Kwiatkowskiego

Awatar użytkownika
Topilzin
Posty: 6396
Rejestracja: niedziela, 4 lutego 2007, 13:26

Re: Relacja z sesji i komisji 2012

Post autor: Topilzin » czwartek, 20 grudnia 2012, 15:51

Artur Mazur pisze:" - W państwie prawa ,policja nie może nikogo spałować, za sprzedaż obrazów na promenadzie" - luźny cytat wice Kwiatkowskiego
Ale mieszkańcy mogą spałować ze chęć betonowania miejskiej zieleni lub zmniejszyć karę do wywiezienia za miasto na kupę gnoju. :mrgreen: :lol:
"Bagatelizować, bagatelizować i jeszcze raz bagatelizować... złapią za rękę, mówić że nie wasza."

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Relacja z sesji i komisji 2012

Post autor: Artur Mazur » czwartek, 20 grudnia 2012, 16:20

Chyba do radnych i Ratuszaków powoli prawda o śmieciowej ustawie,
że jej główny cel, to nie jest sprawa segregacji śmieci i nie wywożenia ich do lasów,
ale przejęcia interesu śmieciowego przez wielkie firmy, może zagraniczne,
a później jako monopoliści będę tylko podnosić ceny.

Od dawna o tym pisze , że to tylko opracowany w Eurosojuzie nowy dobry geszeft

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Relacja z sesji i komisji 2012

Post autor: Artur Mazur » czwartek, 20 grudnia 2012, 16:38

Koniec komisji grudniowej

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Relacja z sesji i komisji 2012

Post autor: Artur Mazur » piątek, 28 grudnia 2012, 01:06

w dniu 28 grudnia 2012 r . (piątek) odbędzie się Sesja Rady Miasta Ustka.
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 10 : 00 w sali obrad nr 101 (

Proponowany jest następujący porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
b.przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja z prac Burmistrza w okresie między sesjami.
3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami:
- wręczenie podziękowań i gratulacji byłym i obecnym radnym Młodzieżowej Rady Miasta Ustka.
3. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Ustka na 2013 rok.

4. UCHWALENIE BUDŻETU MIASTA USTKA NA 2013 ROK
a) opinie Komisji stałych Rady Miasta Ustka,
b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej: Uchwała Nr 178/g129/P/IV/12 z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Ustka na 2013 rok oraz o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu,
c) d y s k u s j a
d) podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Ustka na 2013 rok.
6. UCHWALENIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA USTKA NA LATA
2013 - 2033
a)opinie Komisji stałych Rady,
b. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej - Uchwała Nr 179/g129/F/IV/12 z dnia 3 grudnia 2012 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustka na lata 2013 ? 2033,
c) d y s k u s j a,
d) podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustka na lata
2013 ? 2033,
7. Podjęcie uchwał w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi:
1) w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
2) w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości,
4) w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
8. Podjęcie różnych uchwał:
1
1) w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2012 rok,
2) w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2012-2033,
3) w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku,
4) w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w mieście Ustka na 2013 rok,
5) w sprawie: przekazania środków finansowych w roku 2013 Gminie Sztutowo na pokrycie wkładu
własnego zadań wspólnych w ramach projektu Balic Amber Coast. Development of crossborder
area through buildning up and modernization of tourism infrastructure, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
6) w sprawie: przystąpienia do Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Ustka
budowy kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Sportowej w Ustce,
7) w sprawie: uchwalenia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ustka?,
8) w sprawie: określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowo-rekreacyjnej
w okresie od 1 maja 2013 r. do 30 września 2013 r. na terenie objętym m.p.z.p. miasta Ustki
pn. ?Promenada Nadmorska?,
9) w spawie: odstąpienia od współpracy miasta Ustka z miastem partnerskim Enkhuizen (Holandia),
10) w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXV/197/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego do Programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie
dożywiania?.
11) w sprawie oficjalnego przejęcie zarządów nad miastem Ustka , przez Wójt Gminy Wiejskiej Ustka Annę Sobczuk-Jodłowska
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zakończenie obrad.

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Relacja z sesji i komisji 2012

Post autor: Artur Mazur » wtorek, 19 lutego 2013, 11:51

1. 2013 r. Styczeń- planowana praca Rady Miasta Ustka
Data utworzenia: 2013-01-14


więcej
2. GRUDZIEŃ planowana praca Rady Miasta Ustka
Data utworzenia: 2012-12-12


więcej
3. LISTOPAD - planowana praca Rady Miasta Ustka
Data utworzenia: 2012-11-20
Luty się zaraz skończy. :shock:

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Relacja z sesji i komisji 2012

Post autor: Artur Mazur » czwartek, 28 lutego 2013, 08:11

O g ł o s z e n i e
Przewodniczący Rady Miasta Ustka podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 28 lutego 2013 r . (czwartek) odbędzie się Sesja Rady Miasta Ustka.
Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 10 : 00 w sali obrad nr 101 ( parter) Urzędu
Miasta przy ulicy Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3.
Proponowany jest następujący porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
b) przedstawienie porządku obrad.
2. Informacja z prac Burmistrza w okresie między sesjami.
3. Informacja z prac Rady Miasta w okresie między sesjami.
4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta za II półrocze 2012r.
5. Informacja o realizacji wniosków Komisji stałych i Rady za IV kwartał 2012r.
6. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu narkomanii
w Gminie Miasto Ustka za 2012r.
7. Informacja o planowanych sprzedażach mienia w latach 2013 ? 2015.
8. Informacja o planowanych oszczędnościach w wydatkach bieżących 2013r.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadań
w postaci organizacji X Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A oraz
Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej,
2) w sprawie 1) sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli, 2) ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane w 2013 roku, 3) oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
lształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
3) w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/282/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie statutu Uzdrowiska Ustka,
4) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację zadań z zakresu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Miasto Ustka w okresie od dnia
1 czerwca 2013r do dnia 30 września 2013r.
5) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
6) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych,
7) w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków
pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości niezamieszkałych odpadów komunalnych
oraz nieczystości ciekłych,
8) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstałymi na nieruchomości częściowo zamieszkałej i częściowo niezamieszkałej oraz stawki
tej opłaty.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zakończenie obrad

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Relacja z sesji i komisji 2012

Post autor: Artur Mazur » czwartek, 28 lutego 2013, 08:13

LUTY - projekty uchwał

w spr. udzielenia pomocy fin. Powiatowi Słupskiemu (65.2 KB)
załącznik do uchwaływ spr. udzielenia pomocy fin. - umowa (67 KB)
w spr. doskonalenia zawodowego nauczycieli (65.7 KB)
w spr. zmiany uchwały w spr. statutu Uzdrowiska Ustka (175.4 KB)
załącznik do uchwały dot. statutu Uzdrowiska (1.8 MB)
w spr. przekazania środków dla Policji (90.4 KB)
w spr. określenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów (86.9 KB)
w spr. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca (79.3 KB)
w spr. określenia innych sposobów udokumentowania (85.9 KB)
w spr. wyboru metody ustalenia opłaty (104.8 KB)

http://bip.um.ustka.pl/#Z2V0Q29udGVudCg3MzUwKQ==" onclick="window.open(this.href);return false;

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Relacja z sesji i komisji 2012

Post autor: Artur Mazur » wtorek, 12 marca 2013, 22:16

20 marca 2013r. o godz. 10:00 w sali narad nr 204 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki
Społecznej. Komisja będzie obradowała zgodnie z następującym porządkiem obrad:


1. 10:00 - Mecenat artystyczny miasta ? dzieci i młodzież .
2. 11:00 a) Sport dzieci i młodzieży.
b.Inwestycje z zakresu działania Komisji:
- boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1,
- inne tereny sportowo-rekreacyjne pozyskiwane ze środków zewnętrznych.
3. 11:30 Opiniowanie inicjatyw społecznych, współpraca: samorząd ? organizacje pozarządowe
a) sprawozdania za rok 2012,
b.formy i możliwości wsparcia organizacji w zakresie uczestnictwa w konferencjach,
warsztatach, szkoleniach.
3. 12:15 Informacja dot. pracy MOPS-u:
a) za 2012r.
b.bieżąca.
4. Działania socjalne wspierające osoby niepełnosprawne, starsze, bezdomne, potrzebujące pomocy
doraźnej bądź stałej w kontekście Strategii Pomocy Społecznej.
5. 13:00 Przedstawienie wniosków pokontrolnych dot. dzierżawy terenów pod bunkrami Bluchera.
6. Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia ? medycyna szkolna i przedszkola (informacja pisemna do
zapoznania).
7. Sprawy bieżące.
8. 14:30 Wizyta w Bałtyckiej Galerii Sztuki w Ustce (wspólnie z członkami Komisji B-G).

21marca 2013r. o godz. 9:00 w sali narad nr 101 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo ?
Gospodarczej. Komisja będzie obradowała zgodnie z następującym porządkiem obrad:


1. Informacja o funkcjonowaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej.
2. Przedstawienie wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej dotyczących umowy dzierżawy terenu
pod bunkrami Bluchera.

3. Informacja o realizacji inwestycji UTBS oraz o stanie zasobów komunalnych i realizacji planu
remontów.
4. Informacja o stanie bezrobocia w mieście Ustka.
5. Opiniowanie projektów uchwał oraz wniosków wydziałów: GP oraz GN.
6. Analiza polityki mieszkaniowej miasta ? czynsze komunalne, sprawozdanie z zawartych umów
najmu na lokale mieszkalne.
7. Informacja o realizacji MPZP miasta Ustka.
8. Analiza wyników badań dotyczących preferencji turystów ? dyskusja nad rozwiązaniem problemu
gokartów, omówienie sprawy logo miasta, pobór opłaty uzdrowiskowej.

9. Sprawy różne: m.in.:
- wybór członka miejsko ? gminnego zespołu ds. współpracy w zakresie oświaty, promocji i
infrastruktury,
- zaopiniowanie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej ? Kopernika 13 o zmianę uchwały
w sprawie bonifikat.

Na dzień 28 marca godz. 10:00 planowana jest sesja Rady Miasta, w trakcie której Rada:

1. Zapozna się z informacją o funkcjonowaniu Lokalnej Organizacji Turystycznej.
2. Rozpatrzy informację o realizacji inwestycji UTBS.
3. Rozpatrzy sprawozdanie z pracy MOPS za 2012 r.ok oraz za I kwartał 2013 r.
4. Zapozna się z informacją na temat planowanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
5. Dokona analizy polityki mieszkaniowej miasta.

ODPOWIEDZ