Strona 6 z 8

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: niedziela, 1 listopada 2009, 17:50
autor: JCH
Nie chcemy komuny, nie chcemy EU, nie chcemy sierpa i młota przed nami brukselska hołota

http://www.youtube.com/watch?v=ZNAsfczacgU" onclick="window.open(this.href);return false;


Obrazek

....napisal do redakcji ?Gadzinowki Wybiorczej? i przyslal swoje zdjecie tow.Koska

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: poniedziałek, 2 listopada 2009, 09:25
autor: Edward Kuśka
Wałęsa zdradza dlaczego nie będzie kandydował na prezydenta UE

ObrazekLech Wałęsa

- Gdybym znał języki to by mnie nikt nie zatrzymał. Tam trzeba znać języki. Z tego powodu tam się nie nadaję ? powiedział Lech Wałęsa w RMF FM o swojej ewentualnej kandydaturze na prezydenta Europy, czyli przewodniczącego Rady Europejskiej.

A może by wysunąć kandydaturę Zygmunta Prusińskiego?

Obrazek

To człowiek o świetnej prezentacj i obyty w świecie, znający języki, do tego humanista o wielkim dorobku publicystycznym i znamienity poeta!

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: poniedziałek, 2 listopada 2009, 23:12
autor: JCH
http://www.youtube.com/watch?v=rwX1n973 ... r_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;
Na wszelki wypadek przypominam wpis jakim uzupełnił informacje Wiktora Kornhauerao o dokonaniach Jerzego Buzka pewien autor ponad miesiąc temu.
"Jerzy Buzek został zwerbowany przez Wywiad wojskowy PRL w roku 1971 przed wyjazdem na stypendium naukowe do Wielkiej Brytanii (1971-72r). Informacja na ten temat zawarta jest w zachowanych aktach [ zał. nr 1] Pierwszym zadaniem agenta było zdobycie dla Układu Warszawskiego najnowszych technologii utylizacji gazów bojowych. Po powrocie do kraju, w końcu 1972 roku, Jerzy Buzek złożył stosowny raport. Wobec podejrzenia o przewerbowanie agenta przez MI 5 (siostrzane do CIA służby brytyjskie) Wywiad PRL zrezygnował z użycia agenta "na kierunku państw
kapitalistycznych". W związku z tym przekazano agenta do dyspozycji Służby Bezpieczeństwa [ zał. nr 2]. Użyty przez Służbę Bezpieczeństwa po wydarzeniach
1976 r (protesty na uczelniach) do operacji rozpracowania środowisk akademickich m.in. w ramach sprawy obiektowej "Politechnika". Chodzi o Politechnikę Gliwicką. Działania te koordynował przede wszystkim Wydział III KW MO Katowice. [zał.
nr 3 ] Nagrodą za efektywną pracę było umożliwienie przyznania tytułu naukowego docenta (akta rozpracowania "Docent"). Jerzy Buzek posiadał minimum 3 "teczki" , pierwszą gdy był rozpracowywany - przymuszany do współpracy "Docent" (?), drugą założył Wywiad, trzecią Służba Bezpieczeństwa, nadając kryptonim Tajny Współpracownik (TW) "Karol". Natomiast w ramach każdej z wymienionych, występowały m.in. teczka personalna oraz teczka pracy tzw. operacyjna.

Po strajkach sierpniowych 1980 roku Jerzego Buzka skierowano do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Najpoważniejszym sukcesem agenta TW "Karol" stały się działania manipulacyjne podczas I-szego Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku, gdzie jako współprowadzący obrady m.in. doprowadził do uchwalenia słynnej Odezwy do Narodów Europy
Środkowo-Wschodniej. Celem autorów z komunistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL była prowokacja i uzyskanie bezpośredniej pomocy
(z interwencją zbrojną włącznie) od ZSRR, zaniepokojonego rozszerzaniem się wolnościowej "zarazy" na inne kraje socjalistyczne. Agent otrzymał za to zadanie wysoką nagrodę finansową. [zał. nr 4] W 1985 podpisał kolejny ważny dokument złożony w teczce operacyjnej TW "Karol". [zał. nr 5] . Charakterystyczną rolę Jerzy Buzek odgrywa w aresztowaniu przywódców Śląskiego podziemia solidarnościowego. Poznaje wyjątkowo lokal, w którym ukrywa się Tadeusz Jedynak. Wkrótce zostaje
w nim aresztowany tenże lider władz regionalnych i krajowych.. Następnie Jerzy Buzek poznaje mieszkanie, w którym ukrywa się następny szef regionalnych struktur "Solidarności"- Jan Andrzej Górny. Po kilku godzinach lokal okrąża ogromna liczba samochodów SB oraz cywilnych i mundurowych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa PRL. Poszukiwanego przez 7 lat listem gończym Prokuratury Wojskowej czołowego działacza podziemnych struktur, w tym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" aresztowano... bez rewizji lokalu ! Jerzy Buzek niezauważony, z torbą pełną związkowych pieniędzy, bez kłopotu opuszcza po kwadransie "kocioł". Nie znany jest w dziejach podziemia przypadek (a tym bardziej na "czerwonym"
Śląsku), by przy tak ważnym aresztowaniu Służba Bezpieczeństwa nie dokonywała gruntownej rewizji i "zabezpieczenia" lokalu. Jedynym, który skorzystał na powyższych aresztowaniach był Jerzy Buzek, który jako >doradca< zaczął "nieformalnie" reprezentować Górny Śląsk w pracach krajowego kierownictwa (TKK)
"Solidarności". Było to możliwe, gdyż SB nie dopuściła do wyłonienia kolejnego przywódcy regionalnej NSZZ "Solidarność". Dotychczasowa odmowa przesłuchania w procesie lustracyjnym Tadeusza Jedynaka, przywódcy podziemnej "S" przez powołanie się na opinię J.A.Górnego jest kompletnie absurdalne (str. 7 Postanowienia Rzecznika). W tej sprawie nie oceniamy więzi przyjacielskich czy też jawnych
współpracowników Moskwy (Miller, Oleksy itp.) ale utajnionych przed nami (działaczami demokratycznej opozycji) tajnych współpracownikach służb specjalnych. Perfidia systemu totalitarnego polegała na tym, że wśród naszych znajomych i
współpracowników umieszczano "przyjaznych" nam agentów służb specjalnych.
Akta rozpracowania i aresztowania J.A. Górnego zachowały się i potwierdzają rolę jaką odegrał TW "Karol". Niezbędne jest ich dogłębne zweryfikowanie przez Sąd Lustracyjny na opisaną okoliczność [ świadek z MSW III RP odn. Nr 6]. Za powyższe zasługi oraz przekazanie dokumentów władz podziemnej "Solidarności" agent TW "Karol" otrzymał od Służby Bezpieczeństwa 7000 USD (Równowartość ówczesnych ok. 350 pensji !) [zał. nr 7]

Co najciekawsze, Jerzy Buzek nigdy nie został aresztowany czy nawet internowany, choć już od roku 1981 z racji jawnej działalności w legalnej NSZZ "Solidarność", był doskonale znany Służbie Bezpieczeństwa. Mało tego, wielokrotnie (10 razy) wyjeżdżał do krajów kapitalistycznych. Jest to również wypadek wśród działaczy opozycji bez precedensu. Tym bardziej, że na Śląsku szalał największy komunistyczny terror. "Ekstremie" paszport czasami wręczano, owszem, ale z
pieczątką: bez prawa powrotu do PRL. TW "Karol" był najwyżej ulokowanym tajnym
współpracownikiem służb specjalnych komunistycznego aparatu represji we władzach ruchu "Solidarność". Konfederacja Polski Niepodległej o istnieniu takiej agentury była informowana. Ocena infiltracji struktury tzw. gliwickiej części RKW NSZZ"S", została przekazana kierownictwu podziemnej "Solidarności" przez osobę informowaną przez Wydział Operacyjny "Kontrwywiadowczy" KPN [świadek ujawniony Sądowi zgodnie ze zobowiązaniem posła Michała Janiszewskiego odn 8]. Kierownictwo podziemia świadome było penetracji przez służby specjalne. Stąd w wolnej Polsce już po zwycięstwie Przewodniczącego NSZZ "S" Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich doszło, w 1991 roku, na terenie Kancelarii głowy państwa do poufnego spotkania z udziałem członków władz "Solidarności".[świadkowie odn. nr 9]
Przeglądano materiały operacyjne byłej Służby Bezpieczeństwa PRL. W tym również teczkę TW "Karol", "Docent" i "Oris". Zakres podejrzeń ograniczył się do 2 osób. Już wtedy był wśród nich Jerzy Buzek, i z tego najprawdopodobniej powodu nie został on Wojewodą Katowickim. Sprawa wybuchła ponownie podczas Regionalnego Zjazdu
"Solidarności" Śląsko-Dąbrowskiej, gdzie Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Zbigniew Martynowicz zarzucił publicznie J. Buzkowi współpracę z SB. Jerzy Buzek następnie "znikł" na wiele lat z życia politycznego.
2009-09-21 07:37
marche 18 2224 bez smaku circumstance.salon24.pl "
Liczę na to, że nie będzie problemów z opublikowaniem tego tekstu, bo już raz był dopuszczony w salonie 24.
pozdrawiam
2009-11-02 16:05

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: wtorek, 3 listopada 2009, 10:11
autor: Edward Kuśka
Obrazek

Czeski Trybunał Konstytucyjny uznał Traktat z Lizbony za zgodny w całości z czeską konstytucją. Oznacza to, że prezydent Vaclav Klaus może podpisać ten dokument.
Czechy to ostatnie państwo UE, które nie ratyfikowało Traktatu z Lizbony. Eurosceptyczny Vaclav Klaus zapowiedział, że po decyzji Trybunału Konstytucyjnego nie będzie juz zwlekał z podpisaniem Traktatu.
Jeśli Klaus podpisze Traktat, będzie on mógł wejść w życie 1 grudnia.


Obrazek

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: środa, 4 listopada 2009, 19:35
autor: JCH
Wspólny Europejski Dom pn. "UE"
W znakomitej książce W. Bukowskiego i P. Stroiłowa ?Unia Sowiecka czy Związek Europejski? (Warszawa 2005), przytoczone są wypowiedzi rozmaitych ?mędrców tego świata?, którzy już pod koniec lat 80., a więc, kiedy jeszcze o idei superpaństwa ptaki specjalnie nie ćwierkały, planowali nie tylko zjednoczenie Starego Kontynentu i stworzenie federacji europejskiej, ale i włączenie w ten proces ZSSR, oczywiście, by doprowadzić do realizacji święte idee socjalizmu vel socjaldemokracji. Problemem było wprawdzie, czy cały ZSSR należałoby włączyć ?do Europy?, czy tylko jego europejską część, lecz była to kwestia bardziej techniczna niż merytoryczna.
http://freeyourmind.salon24.pl/136045,w ... -dom-pn-ue" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: środa, 16 grudnia 2009, 22:51
autor: Smerf Maruda
Hymn Związku Socjalistycznych Republik Europy !!!Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: poniedziałek, 21 grudnia 2009, 08:18
autor: prostak
Tu lepiej pasuje do treści mój Post...

ODE MNIE PREZENT NA ŚWIĘTA...

Zdrowa literatura faktu o przekrętach... w Złodziejowie.

Autorem tekstów jest Filip Stankiewicz.

Główny tytuł: PRAWO W POLSCE PRZESTAJE ISTNIEĆ ?
http://www.rodaknet.com/rp_art_4600.htm" onclick="window.open(this.href);return false;

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wszystkiego umiłowanego
życzy Zygmunt Jan Prusiński

Ustka. 21 Grudnia 2009 r.

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: poniedziałek, 4 stycznia 2010, 14:02
autor: prostak
Zygmunt Jan Prusiński

SZNUROWADŁA DLA UNII NIE SĄ POTRZEBNE

Ukąsiła mnie osa, zła dzisiaj na każdego.

Umiarkowana gęsta mgła bezdźwięczna,
choć często śpiewa koło mego domu.

Rozbiera się Julka dla Juliana z Przewłoki,
ubiera na uda czerwone wianki z kwiatów.

Lecz paradoks polega na ogłupianiu -
i wychodzi każdemu oszuście w nagrodę,
że nic nie jest boskiego prócz krzyku
kobiety gwałconej na przystanku we wsi.

Tylko dlaczego przeczytałem na murze:
"Sznurowadła dla Unii nie są potrzebne"?

- O co chodzi z tymi sznurowadłami...?
Jutro dobra mgła mi odpowie - odpowie.

4.01.2010 - Ustka


_____________________________________


Zygmunt Jan Prusiński

A TEN ŻEBRAK, A TEN SUMIENIAK...

Pobiegniemy tam, gdzie mamusia Unia
pracuje za nas; my jedynie pieśni składać,
najlepsze biesiadne przy gąsiorze wina.

Sukienki coraz bledsze, kolory znikają,
panny młode nie gotowe do zamążpójcia
- bieli się akacjowy las w lesie za wzgórzem.

Rżniemy cwaniaków w Unii Europejskiej;
rozłazi się myśl przewodnia do wodza
który okrakiem na płocie Stefana wisi,

urągany przez Wandę urżnięty przez wino,
schodzi do doliny ostatni żołnierz partyzant.

I nikt nie ma odwagi napisać ciąg dalszy,
o ślicznej opiekunce o imieniu - Unia !

4.01.2010 - Ustka

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: poniedziałek, 4 stycznia 2010, 14:25
autor: elveez
że nic nie jest boskiego prócz krzyku
kobiety gwałconej na przystanku we wsi.
przypomina Freuda tez Zygmunta z reszta :shock: temat zaczyna zmierzac do offtopic :|

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: poniedziałek, 4 stycznia 2010, 20:31
autor: prostak
Już niedługo w świat idzie druga część pod tym samym tytułem:
Co to jest ta tajemnicza Unia Europejska ?

Akurat te dwa wiersze napisałem w trakcie pisania artykułu.
Drugi wiersz jest opisany pod fotkę którą załączył JCH,
przez JCH ? 01 lis 2009, 17:50

Fotka ta ma zapis: "Wszystko postawiłem na Unię" !

Dlatego ten wiersz ma tytuł: A TEN ŻEBRAK, A TEN SUMIENIAK...

Co do Pana Generała Gospodarza, to ja zawsze nie mogę zrozumieć takowej rzeczy, jeśli Temat się rozwinął i czytają go tysiące Czytelników, to nie rozumiem czy to jest degradacja czy sukces Forum Ustka.

- Jakaś dziwna przyszła Cenzura z Unii E., gorsza aniżeli to było w PRL...

- Czy ktoś tu nie wariuje z tymi intelektualnymi pożywkami dla ogółu.

Zapamiętajcie Panowie, iż poeta z Ustki utworzył UNIWERSYTET HISTORII POLSKI właśnie w Ustce !

- Nie tylko tam jestem Rektorem UHPU ale i Prezesem PGR; w jednej osobie.
Bo trzeba się jednak urodzić... z ciężkim nazwiskiem.

z Wesołego Miasteczka - Zygmunt Jan Prusiński
4 Stycznia 2009 r.

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: poniedziałek, 4 stycznia 2010, 20:37
autor: Topilzin
prostak pisze:

Zapamiętajcie Panowie, iż poeta z Ustki utworzył UNIWERSYTET HISTORII POLSKI właśnie w Ustce !

- Nie tylko tam jestem Rektorem UHPU ale i Prezesem PGR; w jednej osobie.
Bo trzeba się jednak urodzić... z ciężkim nazwiskiem.

z Wesołego Miasteczka - Zygmunt Jan Prusiński
4 Stycznia 2009 r.
Niektóre mięśnie nie wytrzymują ciężaru nazwiska najwyraźniej , stąd ta nadwydzielczość u tow.Piszczyka.Urodził...
Obrazek

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: środa, 6 stycznia 2010, 11:26
autor: prostak


Zapraszam do artykułu który się dzisiaj ukazał
"Co to jest ta tajemnicza Unia Europejska"?

http://zaprasza.net/a.php?article_id=30768" onclick="window.open(this.href);return false;

Autor - Zygmunt Jan Prusiński
6 Stycznia 2009 r.

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: środa, 17 lutego 2010, 20:02
autor: JCH
Decyzją UE ślimak to? ryba lądowa
Adam Wawrzyniec ?
Nie mięczak, lecz ryba. Pospolity ślimak winniczek został zaliczony do kategorii ryb lądowych. Na wniosek Francuzów zrobiła to Komisja Europejska. Polscy zbieracze ślimaków, naukowcy i nauczyciele są zdziwieni. ? To kompletny absurd ? komentuje Zbigniew Błaszkowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Niezabyszewie pod Bytowem.
Komisja zmieniła w dokumentach klasyfikację gatunkową ślimaka, bo dzięki temu Francuzi mogą dotować hodowle ślimaków, tak jak w pozostałych krajach dotuje się rybołówstwo! Zapis Komisji Europejskiej wpisuje się w szereg podobnych absurdów. Na przykład na wniosek Portugalii marchewkę zaliczono do owoców.?
http://nczas.com/wiadomosci/europa/decy ... ba-ladowa/" onclick="window.open(this.href);return false;

:shock: :shock: :shock:

PS.np."Lot nad kukulczym gniazdem" okazuje sie pestka :!: :roll:

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: piątek, 19 lutego 2010, 22:23
autor: Topilzin
"Na przykład na wniosek Portugalii marchewkę zaliczono do owoców"


W niektórych krajach poza EU marchewka uchodzi jako genitalia lub bodziec motywacyjny.Czytaj "członek"
A co to jest OWOC? :lol:

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: poniedziałek, 1 listopada 2010, 19:54
autor: JCH
Ambasady UE za 9,1 miliarda euro. Rocznie
http://fakty.interia.pl/prasa/na_swieci ... ie,1552000" onclick="window.open(this.href);return false;
Lomatko :!: :roll:

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: niedziela, 7 listopada 2010, 19:56
autor: JCH
Pomysł sprytnego Niemca, jak ominąć ?żarówkowy? zakaz
Niemiecki przedsiębiorca wpadł na pomysł ominięcia unijnego zakazu tradycyjnych żarówek o mocy ponad 60 W. Nazwał je po prostu minigrzejnikami, a nie źródłami światła.
:P
http://www.bibula.com/?p=27442" onclick="window.open(this.href);return false;

Ciekawe,ile kosztowala podatnika,ta "ustawa-zakaz" :?: :!: :shock:

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: wtorek, 9 listopada 2010, 21:34
autor: JCH
Trzy mapy, które mowią wszystko o PL w UE
http://juice.salon24.pl/247620,trzy-map ... -o-pl-w-ue" onclick="window.open(this.href);return false;
...by wszystkim zylo sie lepiej :!: :roll:

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: środa, 10 listopada 2010, 08:04
autor: elveez
Wyglada to na dosc sprawny wybieg udupiania gospodarczego, lecz jak widzialem wiekszosc kutrow byla juz znamienicie wygnieciona, dofinansowanie mialo rekompensowac zmiane zawodu, a szmal ze zlomowania mial posluzyc do przebranzowienia sie moze zdobycia nowych kwalifikacji, a sumy bylo dosc wysokie. Znam rodziny, ktore zezlomowaly kutry tuz po skonczeniu splacania. Podczas procesu splacania, stan kutrow czesto diametralnie sie pogarszal. Nasza flota :roll: wiekszosc powojennych modeli. A wiadomo jak sie kombinuje byle miec stanowisko pracy, kilka kutrow poszlo na dno w ostatnim czasie.
Przy takich kosztach pracy, przepisach i podejsciu urzedow, rybolowstwo staje sie nieoplacalne. Absurdem jest oczywiscie taka dysproporcja w doplatach, ale coz... w Afganistanie sa grube ryby...do zlapania.

$$$$$$$

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: środa, 10 listopada 2010, 20:40
autor: JCH
:roll: Lomatko !
...a,np. stocznie :?: :shock: :shock: :shock:
Polska jest rozkradana,ponizana,wykorzystywana,
a przede wszystkim,nikomu nie jest potrzebna SILNA POLSKA :!: :idea:

Pozdr :?

Re: CO TO JEST TA TAJEMNICZA UNIA EUROPEJSKA ?

: środa, 10 listopada 2010, 21:17
autor: elveez
JCH kiedys chodzilo o dostep do morza, dzis o zasoby i dostep do morza. Polak madry po szkodzie ,,,prastare...